کارگاه علمی وکاربردی روش دعوای حقوقی ونحوه اجرای احکام شایع در تاریخ 26دی 98 در استان یزد برگزار شد سخنران این کارگاه دکتر جواد خالقیان از اساتید برجسته حقوقی وعضو گروه وکلای تخصصی سیمرغ حق بود که با استقبال گسترده وکلای این استان روبرو گردید در این کارگاه یک روزه کلیه هنرجویان با مفاهیم ذکر…