سیدعلی اصغر خانیان

وکیل دادگستری

سید علی اصغر خانیان دارای مدرک کارشناسی ارشد  از دانشگاه تربیت مدرس است که بی تردید یکی از باتجربه ترین وکلای حوزه دعاوی املاک در کشور است که با مطالعه سوابق اجرایی ایشان به این یقین خواهید رسید،سوابق کاری وعلمی ایشان در حوزه مسکن وملاک کیفیت مشاوره وکالت شما را در این حوزه تخصصی بالا خواهد برد با سوابق ایشان بیشتر آشنا شوید…

آشنایی با قوانین حقوقی 100%
قانون املاک 100%
آشنایی با دعاوی املاک 100%
تخصص حرفه ای 100%

دکترای حقوق

لیسانس حقوق قضایی

دانشگاه شهید بهشتی

فوق لیسانس حقوق خصوصی

دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی

 • وکیل پایه یک دادگستری (کانون وکلای دادگستری)
 • بازنشسته سازمان ملی زمین ومسکن با30سال سابقه اشتغال درپست های حقوقی
 • رئیس اداره حقوقی سازمان مسکن وشهرسازی استان تهرانازسال89تا91
 • معاون مدیر کل حقوقی واملاک ورئیس  اداره حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن از سال 81تا82
 • کارشناس مسئول حقوقی وکارشناس حقوقی در سایر سنوات خدمت
 • کارمند نمونه سازمان ملی زمینو مسکن در سال1374

سوابق عضویت در

 • کمسیون های ماده 12تهران وکمسیون ماده 12سیار وکمسیون ماده 12ویژه به مدت 8سال
 • هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان به مدت 8سال
 • کمسیون های متعدد مزاید ومناقصه سازمان
 • کمسیون رسیدگی به تنخواه گردان های سازمان مسکن با حضور مدیرعامل محترم وقت سازمان
 • کمیته تسویه حساب کارخانه کستینگ تهران با دوتن از اعضای هیئت مدیره محترم سازمان

مقالات منتشره

 • ماهیت وآثارحقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن(مجله پژوهشنامه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران-فصلنامه پاییز وزمستان 1388)
 • آیین رسیدگی کمسیون ماده 12 قانون شهری(فصلنامه علمی وتخصصی قضاوت(نشریه دادگستری تهران)-زمستان 1393)
 • نحوه ثبت علامات های تجاری در حقوق ایران(مجله کانون وکلای دادگستری مرکز-بهار1396