دکتر خالقیان

دکتر جوادخالقیان

وکیل دادگستری

دکتر جواد خالقیان یکی از وکلای خبره سیمرغ باشد که دارای مدرک دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی می باشد .سوابق کاری همچون قضاوت در دادگستری به مدت 10سال،مشاور حقوقی در ریاست جمهوری،بنیادمستضعفان  و سایر نهادهایی که شرح آن در ذیل ذکر می شود کارنامه های درخشان وسوابق این وکیل باسابقه است.تدریس در دانشگاه،وتالیف چندین جلد کتاب خودمببین بر تخصص ایشان بوده که قطعا در پرونده حقوقی شما اثرات این تجربه نمایان خواهد شد.

آشنایی با قوانین حقوقی 100%
قانون املاک 100%
آشنایی با دعاوی املاک 100%
تخصص حرفه ای 100%

سوابق تحصیلی دکتر جواد خالقیان

دکترای حقوق خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی
موضوع پایان نامه:اخذ تأمین در آیین دادرسی مدنی

کارشناسی رشته حقوق خصوصی

دانشگاه شهید بهشتی
موضوع پایان نامه:فسخ وتخلیه محل کسب

کارشناسی علوم قضایی

دانشکده علوم قضایی تهران

دروس حوزوی

مدرسه علمیه مجتهدی ومروی تهران
پایان دوره مقدمات(لمتعین)

سوابق شغلی

 • دبیر آموزش وپرورش (3سال)
 • قاضی دادگستری | آخرین سمت:رئیس شعبه 1112دادگاه عمومی تهران(9سال)
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • وکالت دادگستری 12سال
 • سابقه مشاوره حقوقی دربنیادمستصعفان،ریاست جمهوری،اوقاف وشرکت های خصوصی ودولتی

سوابق علمی

کتاب های چاپ شده:

 • تأمین خسارت احتمالی
 • هندبوک قوانین حقوقی
 • هندبوک قوانین کیفری

مقالات:

 • نقدی برلایحه شورای حل اختلاف،فلسفه حقوق از دیدگاه هابز،ایقاع غیرنافذوایقاع مشروط،تعارض استصحابواصل صحت،مبانی فقهی شهادت،چک در حقوق مصر،لبنان وایران،مسئولیت ناشی از رانندگی درحقوق انگلیس وایران،حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی وچندین مقاله دیگر،درسنامه مدنی3و6و7وکلیات تجارت وکارآموزی قضایی وچند مقاله در موضوع اخلاق اسلامی

سوابق تدریس

 • دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه مذاهب
 • عضو هیئت اختبار و کمسیون کارآموزی تدریس در کانون وکلای دادگستری مرکز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • استاد راهنما،مشاور و داور
 • پایان نامه کارشناسی ارشد